Vitet e fundit, uria ka qenë sërish në rritje. Numri absolut i njerëzve të kequshqyer, pra atyre që përballen me privim kronik të ushqimit, është rritur në afro 821 milionë në vitin 2018, nga rreth 804 milionë në vitin 2016. Kjo shifër përfaqëson pothuajse 11% të popullsisë globale.
Edhe pse mund të duket si një paradoks, pasiguria ushqimore (qasja jo e besueshme në ushqim) mund të kontribuojë gjithashtu në mbipeshën dhe obezitetin. Ushqimet e shëndetshme dhe të freskëta shpesh mund të jenë të shtrenjta. Përveç kësaj, shumë nga fermerët që kultivojnë ushqimin tonë janë vetë të pasigurt.

A e dini se?
Krizat e çmimeve të ushqimeve në fillim të shekullit patën ndikime shkatërruese mbi njerëzit më të varfër të botës, duke thelluar varfërinë e tyre dhe duke dëmtuar seriozisht të drejtën e tyre për ushqim. Fermerët e vegjël dhe gratë (60% e njerëzve të uritur kronik në botë në 2009), u prekën në mënyrë disproporcionale.
“Afrika mbetet kontinenti me prevalencën më të lartë të kequshqyerjes (PoU), duke prekur pothuajse 21 për qind të popullsisë (më shumë se 256 milionë njerëz).
Siguria botërore e ushqimit është gjithnjë e më shumë në rrezik për shkak të ndikimit të krizës klimatike në prodhimin e ushqimit, duke përfshirë blegtorinë dhe peshkimin.

Duhet të bëhet një zhvendosje drejt bujqësisë dhe sistemeve ushqimore të qëndrueshme, të ndjeshme ndaj ushqimit, nëse duam të ofrojmë ushqim të sigurt dhe me cilësi të lartë për të gjithë, mbrojtje mjedisore dhe barazi sociale.

Fushata ProBio bashkë me fermerët dhe prodhuesit organikë shqiptarë synojnë synojnë ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe palëve të tjera për benefitet e bujqësisë organike.
Ne duam që si fermerët e prodhuesit ashtu dhe konsumatorët, organizatat apo institucionet e ndryshme në vendin tonë të kuptojnë se bujqësia organike sjell një qëndrueshmëri, siguri ushqimore dhe mbron mjedisin ku ne jetojmë.

Bujqësia organike mund të ndihmojë në arritjen e sigurisë ushqimore dhe ushqimore duke:

Përmirësimi i rendimenteve tradicionale bujqësore pa i detyruar prodhuesit të varen nga inputet sintetike, kështu që prodhimet për sipërfaqe të tokës margjinale rriten dhe stabilizohen falë rezistencës më të lartë.

Sigurimi i qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike, ruajtja e shërbimeve të ekosistemit dhe biodiversitetit janë thelbësore për ushqimin dhe bujqësinë.

Zbutja e varfërisë duke reduktuar borxhin, për shembull nga blerja e inputeve të shtrenjta sintetike dhe rritja e kthimit nga puna e investuar.

Artikullin e plotë në gjuhën angleze mund ta gjeni në IFOAM Organics International

Add to cart