Galeri

Borsh

Prodhuesit dhe produktet organike të panairit PROBIO ngjallin interes te konsumatorët shqiptarë dhe të huaj. PROBIO zhvilloi dhe aktivitete për fëmijët gjatë South Outdoor Festival në Borsh.

Korçë

Konsumatorët shqiptarë zbulojnë prodhuesit dhe produktet organike të panairit PROBIO në netët festive në Korçë.

Vlorë

Konsumatorët shqiptarë zbulojnë prodhuesit dhe produktet organike të panairit PROBIO në netët festive në Vlorë. Shkolla e kuzhinës demonstron gatimet e shëndetshme me produktet organike.

Add to cart