Njoftim

Publikimi i konsultimit të ri me titull: “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrrollin e tyre”

Institucioni: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë parimet dhe rregullat për prodhimin biologjik, lidhur me certifikimin dhe përdorimin e treguesve që i referohen prodhimit biologjik në etiketim dhe reklama, dhe rregullat për kontrollin përveç sa parashikohet në legjislacionin në fuqi për ushqimin dhe kontrollet zyrtare për ushqimin dhe ushqimin për kafshë.

Lexo më shumë

Add to cart